هزینه دریافت ویزا

هزینه دریافت ویزا ( روادید ) برای سفر به کشورهای مختلف


کشور نوع - مدت ویزا قیمت تحویل
آذربایجان ( باکو )
ترانزیت
$80
2 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
ترانزیت
$80
2 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
ترانزیت دبل
$105
2 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
یک ماهه
75 یور
5 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
یک ماهه فوری
85 یورو
2 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
سه ماهه سینگل
$365
4 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
سه ماهه دبل
$515
4 روز کاری
آذربایجان ( باکو )
یکساله 90 روز اقامت
$1255
7 روز کاری
روسیه ( مسکو )
15 روزه توریستی
230.000
6 روز کاری
روسیه ( مسکو )
15 روزه تورستی فوری
350.000
2 روز کاری
روسیه ( مسکو )
یک ماهه تجاری عادی
120$ + 130.000
22روز کاری
روسیه ( مسکو )
یک ماهه تجاری فوری
135$ + 250.000
15 روز کاری
روسیه ( مسکو )
3 ماهه تجاری عادی
140$ + 130.000
22 روز کاری
روسیه ( مسکو )
3ماهه تجاری سینگل فوری
130$ + 270.000
15 روز کاری
روسیه ( مسکو )
3 ماهه تجاری عادی دبل
140$ + 180.000
22 روز کاری
روسیه ( مسکو )
3 ماهه تجاری دبل فوری
150$ + 130.000
15 روز کاری
روسیه ( مسکو )
یکساله تجاری مکرر
250$ + 600.000
25 روز کاری
تایلند ( بانکوک )
عادی سینگل
45 یورو
5 روز کاری
تایلند ( بانکوک )
عادی دبل
75 یورو
5 روز کاری
چین توریستی
توریستی گروهی عادی
120$
15 روز کاری
چین توریستی
توریستی گروهی فوری
150$
8 روز کاری
چین توریستی
توریستی گروهی تاپ ارجنت
160$
6 روز کاری
چین توریستی
توریستی انفرادی
340$
10 روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 15 روز اقامت
-
-
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 30 روز اقامت – عادی
425$
25 روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 30 روز اقامت – فوری
455$
12روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 30 روز اقامت - تاپ ارجنت
-
7 روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 3 ماهه - دبل
$745
12روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 6 ماهه – عادی مولتی
$1265
15 روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
تجاری 6 ماهه – فوری مولتی
$1420
10 روز کاری
چین ( پکن ) تجاری
یکساله - مولتی
-
18 روز کاری
اکراین ( کیف )
7 روزه توریستی
$190
20 روز کاری
اکراین ( کیف )
14 روزه توریستی
$200
20 روز کاری
اکراین ( کیف )
ا ماهه
$275
20 روز کاری
افغانستان ( کابل )
یک ماهه
110 یورو
5 روز کاری
ویتنام ( آن هانوی )
15 روز توریستی عادی
160.000
14 روز کاری
ویتنام ( آن هانوی )
15 روز توریستی فوری
205.000
7 روز کاری
قرقیزستان (بیشکک)
15 روز توریستی عادی
$105
10 روز کاری
قرقیزستان (بیشکک)
15 روز توریستی فوری
$160
4 روز کاری
قرقیزستان (بیشکک)
1 ماهه توریستی عادی
$125
10 روز کاری
قرقیزستان (بیشکک)
1ماهه توریستی فوری
$195
4 روز کاری
قزاقستان ( آستانه )
توریستی 1 ماهه
$165
15 روز کاری
قزاقستان ( آستانه )
توریستی 1 ماهه
$165
15 روز کاری
قزاقستان ( آستانه )
توریستی فوری
$265
8 روز کاری
قزاقستان ( آستانه )
تجاری 1 ماهه
$225
15 روز کاری
قزاقستان ( آستانه )
تجاری 1 ماهه فوری
$315
8 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
15 روزه توریستی عادی
$ 145
20 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
15 روزه توریستی فوری
$ 185
10 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
30 روزه عادی
$ 185
20 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
30 روزه فوری
$ 235
10 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
تجاری 1 ماهه
$ 265
20 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
30 روزه فوری
$ 235
10 روز کاری
ازبکستان ( تاشکند )
تجاری 1 ماهه
$ 265
20 روز کاری