جدول تعرفه اپراتورهای تلفن همراه براساس نرخ ریال

براساس آخرین تغییرات صورت گرفته در سازمان تنظیم و مقررات رادیویی جمهوری اسلامی ایران


تعرفه مکالمه در هر دقیقه ساعت 21 الی 8 صبح
جمعه . روزهای تعطیل
ساعات اوج مصرف
ساعت 8 صبح الی 21
سیم کارت دائمی در محدوده تماس شهری
358
447
سیم کارت دائمی در محدوده تماس شهری
358
447
سیم کارت دائمی در محدوده تماس بین شهری
536
760
سیم کارت دائمی همراه اول با ایرانسل
625
625
سیم کارت دائمی همراه اول با تالیا
358
447
سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس استانی
537
671
سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس بین استانی
804
1140
سیم کارت اعتباری همراه اول با ایرانسل
935
935
سیم کارت اعتباری همراه اول با تالیا
537
671
سیم کارت دائمی ایرانسل به ایرانسل
499
499
سیم کارت دائمی ایرانسل به سایر خطوط
625
625
سیم کارت اعتباری ایرانسل به ایرانسل
620
620
سیم کارت اعتباری ایرانسل به سایر خطوط
825
825
سیم کارت دائمی رایتل با سایر خطوط و بالعکس
625
625
مکالمه تصویری سیم کارت دائمی رایتل با رایتل
1599
1599
تماس تالیا با درون شهری
536
670
تماس تالیا با بین شهری
804
1139