میوه و تره بار

میوه و تره بار


نرخنامه شماره 92-00100002  میوه عادی ازتاریخ  08/01/1392 تا اطلاع ثانوی

ردیف

نام محصول

درجه یک

درجه دو

1 انگور -انواع   13000  10000
2 به  33000  28000
3 پرتقال آبگیری(انواع)  10000   10000
  4 پرتقال بیروتی  14000   12500
5  پرتقال تامسون شمال 17200  16000
6  پرتقال تامسون شمال (درشت)  13200  11700
  7  پرتقال تامسون جنوب 17200  16000 
  8  پرتقال تو سرخ 18000   16000
9  پرتقال رسمی جنوب  14000 12500 
10  پرتقال رسمی شمال 14000   12500
  11  پرتقال والنسیا 18000  16000 
  12  توت فرنگی  * *
13

خیار گلخانه ای ممتاز

13000

10000

  14  چغاله بادام  *  *
15

 سیب زرد و قرمز لبنان

14500 10300
  16

سیب - سایر انواع

12000 9000
  17  کیوی 17000  15000
18

گریپ فروت (تو سرخ)

13500

12000

19

گریپ فروت ( تو سفید )

7000 4900
  20  گلابی - انواع 27000 25000
  21  لیمو ترش سنگی جنوب 24000 22000
22  لیمو شیرین 12500
23

موز خوشه ای

45000

42000

24  نارنگی بندری    29000  24000
  25 نارنگی تانجیلا   11000  9500
26 نارنگی کینو داخلی    27000  25000
27 هندوانه - انواع   13000 11000