جدول نرخ حق بیمه شخص ثالث برمبنای آخرین تغییرات

براساس آخرین تغییرات صورت گرفته در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


---- نوع وسیله برحسب ریال
خودروهای سواری
کمتر از چهار سیلندر
5.470.000
مبلغ حق بيه باري وسايل نقليه سواري با کاربري آژانس ،تاکسي،کرايه و مسافر کش شخصي درون شهري،بيست درصد و سواري کرايه و مسافر کش شخصي برون شهري،سي و پنج درصد بيشتر از حق بيمه وسايل نقليه سواري مشابه است.
---- نوع وسیله برحسب ریال
به وسايل نقليه عمومي که متعلق به بيمه گذار بوده و مخصوص جابجايي کارکنان آن باشد يا در صورتي که متعلق به مراکز آموزشي بوده و مخصوص حمل و نقل دانش اموزان و دانشجويان باشد و نيز به وسايل نقليه عمومي شهري بيست درصد تخفيف داده خواهد شد.
---- نوع وسیله برحسب ریال
در صورتي که وسيله نقليه بارکش براي حمل مواد منفجره به کار رود،پنجاه درصد و چنانچه باري حمل مواد سوختني مايع . گازي شکل استفاده شود،بيست وپنج درصد به حق بيمه مربوط اضافه ميشود
---- نوع وسیله برحسب ریال
---- نوع وسیله برحسب ریال