قیمت روز آهن آلات در ایران

با همکاری اتحادیه فروشندگان آهن آلات تهران


نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
تیر آهن
12 متری
12
125
241.000
تیر آهن
12 متری
14
155
312.000
تیر آهن
12 متری
16
195
362.000
تیر آهن
12 متری
18
225
402.000
تیر آهن
12 متری
20
276
690.000
تیر آهن
12 متری
22
315
760.000
تیر آهن
12 متری
24
369
970.000
تیر آهن
12 متری
27
434
1.075.000
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
میلگرد
کلاف
6.5
4.5
2450
میلگرد
شاخه
6
8
2075
میلگرد
12 متری
10
7.5
1825
میلگرد
12 متری
12
11
1825
میلگرد
12 متری
14
15
1820
میلگرد
12 متری
16
19
1815
میلگرد
12 متری
18
25
1820
میلگرد
12 متری
20
30
1820
میلگرد
12 متری
22
36
1820
میلگرد
12 متری
25
47
1820
میلگرد
12 متری
28
56
1835
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
پروفیل
پروفیل درب و پنجره
507 - 508 - 509
هر متر 2.44
2285
پروفیل
قوطی 10 * 20
ورق 2
0.89
2375
پروفیل
قوطی 10 * 25
ورق 2
0.9
2335
پروفیل
قوطی 10 * 30
ورق 2
1.6
2375
پروفیل
قوطی 20 * 20
ورق 2
1.6
2305
پروفیل
قوطی 25 * 25
ورق 2
1.37
2285
پروفیل
قوطی 30 * 30
ورق 2
1.68
2285
پروفیل
قوطی 20 * 30
ورق 2
1.37
2300
پروفیل
قوطی 70 * 70
ورق 2
4.19
2285
پروفیل
قوطی 80 * 40
ورق 2
2.57
2285
پروفیل
قوطی 40 * 100
ورق 2
5.18
2285
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
ناودانی
11.80 متری
6.5
85
1920
ناودانی
11.80 متری
8
103
1920
ناودانی
11.80 متری
10
127.2
1920
ناودانی
11.80 متری
12
160.8
1920
ناودانی
11.80 متری
14
192
2100
ناودانی
11.80 متری
16
264
3950
ناودانی
11.80 متری
18
264
---
ناودانی
11.80 متری
20
303.6
---
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
صفحه ستون
برش خورده
8
---
1870
صفحه ستون
برش خورده
10
---
1870
صفحه ستون
برش خورده
12
---
1870
صفحه ستون
برش خورده
15
---
1900
صفحه ستون
برش خورده
20
---
2195
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
تسمه
6 متری
20*5
4.017
---
تسمه
6 متری
25*5
5.887
---
تسمه
6 متری
30*5
7.065
---
تسمه
6 متری
40*5
9.420
---
تسمه
6 متری
50*5
11.77
---
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
نبشی
نبشی
3
08.16
1870
نبشی
نبشی
4
14.52
1870
نبشی
نبشی
5
22.62
1870
نبشی
نبشی
6
32.52
1870
نبشی
نبشی
8
57.96
1870
نبشی
نبشی
10
90.06
1870
نبشی
نبشی
12
129.6
1870
نوع کالا ابعاد سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
ورق سیاه
رول
2
32
---
ورق سیاه
2 * 1
3
48
1835
ورق سیاه
1 * 2
4
64
1835
ورق سیاه
1.5 * 6
5
353
1835
ورق سیاه
1.5 * 6
6
424
1845
ورق سیاه
1.5 * 6
8
600
1855
ورق سیاه
1.5 * 6
10
706
1855
ورق سیاه
1.5 * 6
12
848
1855
ورق سیاه
1.5 * 6
15
1060
1890
ورق سیاه
1.25 * 6
20
1413
---
ورق سیاه
1.25 * 6
25
1470
---
ورق سیاه
1.25 * 6
30
1760
---
نوع کالا شاخه سایز وزن ( کیلو گرم ) قیمت هر شاخه ( تومان )
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
40
4000~6000
2800
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
50
4000~6000
2810
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
60
4000~6000
2800
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
70
4000~6000
2660
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
80
4000~6000
---
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
90
4000~6000
---
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
1
4000~6000
---
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
1.25
4000~6000
---
ورق گالوانیزه
رول ورق 1x
1.5
4000~6000
2680